Skriv under på borgerforslaget nu

Skriv under

Danmark er signaturland til Folkedrabskonventionen

Danmark er forpligtet til at forhindre folkedrab

Førende FN- og folkeretseksperter er enige om, at Israel er i færd med at forberede og gennemføre et folkedrab i Gaza. Ledende israelske magthavere og højtstående militærfolk har gentagne gange offentligt udtrykt hensigter, som efter Folkedrabskonventionens definition kan beskrives som tilskyndelse til folkedrab.

Danmark er signaturland til Folkedrabskonventionen. Konventionen blev dannet i 1948 i kølvandet på Holocaust. Folkedrab anses som en af de største forbrydelser mod menneskeheden. Danmark er sammen med 152 lande, herunder Israel, signaturland til Folkedrabskonventionen. Dermed har vi forpligtet os til at forhindre og stoppe folkedrab.

Definitionen på folkedrab er handlinger, der begås med den hensigt helt eller delvist at tilintetgøre en national, etnisk, racemæssig eller religiøs gruppe ved enhver af nedennævnte handlinger:

  • at dræbe medlemmer af gruppen,
  • at forårsage betydelig legemlig eller åndelig skade,
  • at påføre gruppen levevilkår, som bevirker gruppens fuldstændige eller delvise fysiske ødelæggelse,
  • at massefordrive en befolkningsgruppe under så svære livsbetingelser, at det umuliggør overlevelse.

Førende FN- og folkeretseksperter advarer om Israels intention om at begå folkedrab, fulgt op af konkrete handlinger, der kan være folkedrab mod befolkningen i Gaza. Sydafrika har anlagt sag mod Israel ved International Court of Justice (ICJ), hvor de anklager Israel for at begå folkedrab.

Intentionen om at begå folkedrab er ofte det sværeste at bevise. En af de ting eksperter har påpeget siden oktober, er Israels mange og gentagne udtalelser om intentioner fra magthavere og højtstående fra hæren.

Det, der i denne sammenhæng er vigtigt, er ikke kun intentionen, men også kapaciteten. Hamas har også ytret intentioner, men modsat Israel har de ikke kapaciteten til at udføre deres intentioner. Israel har et af de stærkeste militær i verden. De har fulgt deres ytrede intentioner op med handlinger – eksempelvis ved at slukke for vand og strøm og ved kun at tillade 10% af den nødvendige nødhjælp ind til de 2,3 mio. civile i Gaza.

UDTALELSER FRA ISRAELSKE LEDERE

Der har været utallige udtalelser direkte fra ledende skikkelser i den israelske regering samt kommandører i IDF, som tydeligt fastslår Israels intention om folkedrab bl.a. ved brug af dehumaniserende sprog, hvilket er en velkendt komponent ved folkedrab.

Herunder følger et uddrag af disse udtalelser

7. oktober

Israel Katz

Den israelske energiminister skrev; “der bliver ikke tændt for strømmen eller vandet, og intet brændstof får lov at komme ind”.

8. oktober

Benjamin Netanyahu

Den israelske premierminister sagde; ”vi vil forvandle Gaza til en ø af ruiner”

9. oktober

Yoav Gallant

Forsvarsminister udtalte, at han betragter sine fjender som menneskedyr og erklærede, at der ville blive lukket for elektricitet, mad og brændstof til Gaza.

13. oktober

Isaac Herzog

Den israelske præsident sagde; "det er en hel nation derude, der er ansvarlig. Retorikken, om at de civile [i Gaza] ikke er bevidste eller ikke er involverede, er ikke sand. Det er absolut ikke sandt.”

10. oktober

Ghassan Alian

Den israelske majorgeneral udtalte; “menneskelige udyr bliver behandlet, som netop det. Der vil ikke være elektricitet eller vand i Gaza, kun ødelæggelse”.

17. oktober

Itamar Ben-Gvir

Minister for national sikkerhed skrev i et tweet; "så længe Hamas ikke frigiver gidslerne, er det eneste, der bør komme ind i Gaza hundredvis af tons sprængstof fra luftvåbnet - ikke et eneste gram humanitær hjælp.”

28. oktober

Benjamin Netanyahu

“I skal huske, hvad Amalek har gjort mod jer, siger vores hellige bibel. Og vi husker det, og vi kæmper” med henvisning til en bibelsk fortælling, hvor Israelitterne beordres til at dræbe “mand og kvinde, spædbarn og diende barn, okse og får, kamel og æsel” (1. Samuelsbog 15,3) blandt Amalekitterne.

8. december

Yair Ben David

Kommandør i IDF, udtalte at hele Gaza ville blive jævnet med jorden

Flere israelske ministre har opfordret til at flytte palæstinensere ud af Gaza bl.a. premierminister Benjamin Netanyahu, finansminister Bezalel Smotrich, udenrigsminister Eli Cohen, minister for efterretninger Gila Gamliel, minister for fremme af kvinders status May Golan, næstformand for Knesset Nissim Vaturi, og minister for kulturarv Amichai Eliyahu.

Tal fra Gaza siden 7. oktober

opdateret 4. april 2024

0

Dræbt

0

børn

0

kvinder

0

savnet

Hvem er vi?

Alle uanset baggrund og overbevisning bør være enige om at folkedrab skal forhindres

Vi er jøder, muslimer, kristne, ateister, danskere, israelere, palæstinensere og mennesker

VIDSTE DU?

01

Folkedrab

01

Folkedrab

Folkedrab er en proces, der sker over tid. En del af den proces er ofte etnisk renselse og dehumanisering af ofrene.

02

Intention

02

Intention

Er ofte det sværest at bevise. Dem der udfører folkedrabet forsøger ofte at skjule det. Intention er ikke nok for at anklage nogen for at begå folkedrab. Det kræver også kapacitet til at udføre det, og at intention bliver fulgt op af handling.

03

Forpligtelse

03

Forpligtelse

Signaturlande til Folkedrabskonventionen er forpligtet til at stoppe et folkedrab OG forhindre et folkedrab, inden det finder sted. Signaturlande skal bruge diplomatiske, økonomiske og juridiske tiltag

04

Vores regering

04

Vores regering

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen 17 oktober: "Alle stater i verdenen har en forpligtigelse til at forebygge og forhindre folkedrab".

05

Dehumanisering

05

Dehumanisering

At fratage menneskelige træk fra andre. Klassificere personer som mindre værd eller anderledes end et menneske. Dette er en proces der sker gradvist over tid og er afgørende for at en gruppe kan udføre ekstrem vold og folkedrab mod en anden.

Søg selv mere viden på folkedrab.dk

Opslag

Nyheder, viden og andre opslag om borgerforslaget, folkedrab i Gaza og Palæstina

Skriv under på borgerforslaget nu

Skriv under

FORMÅL

Den danske regering bør anerkende risikoen for folkedrab i Gaza og arbejde aktivt for at forebygge og standse det i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelse til at forhindre folkedrab under Folkedrabskonventionen og folkeretten

BORGERFORSLAG